Průmyslové odparky

Jak to funguje

Celá technologie je založena na jednoduchém fyzikálním principu oddělení vody pod bodem varu. Průmyslová odpadní voda se v zařízení odpařuje a vzniká tak destilát. Všechny látky, které mají vyšší bod varu než voda, zůstávají v odpařovacím zbytku (koncentrátu). Celý proces odpařování probíhá při snížené teplotě díky sníženému tlaku ve varné nádobě.

Na výstupu obvykle získáte cca. 95 % destilátu a jen cca. 5 % původního objemu činí destilační zbytek (koncentrát, zahuštěný kal).

Získaný destilát je demineralizovaná voda, která je vhodná pro opětovné využití v technologickém procesu.

Odparky s mechanickou kompresí par - H2O

Odparka pracuje na principu mechanické komprese par (brýdová komprese) ve vakuové vývěvě. K odpařování dochází již při teplotě cca. 85 °C, a protože odparka neobsahuje žádný topný element, její provoz je mimořádně energeticky úsporný.

Více informací

Nízkoteplotní odparky Eco-Techno

Odparky pracují při nízkých teplotách (podle typu již od 35 °C). Obsahují buď kombinaci vakuové čerpadlo – tepelné čerpadlo nebo využívají dostupný externí zdroj tepla (horká voda, pára). Toto technologické řešení umožňuje zpracovávat kritické odpadní vody, např. s vysokým obsahem chloridů a fluoridů a dosáhnout vyšších stupňů zahuštění koncentrátu. Některé typy odparek (krystalické odparky) mohou koncentrát zahustit až do podoby sušiny.

Více informací

Postup realizace zakázky

  1. Stručné vstupní info od zákazníka – zhodnotíme, zda naše technologie je pro zákazníka vůbec vhodná (pokud není, doporučíme zák., aby se zajímal o jiný druh technologie).
  2. Setkání se zákazníkem na technickém jednání, abychom měli dostatečné podklady pro návrh řešení, vyžádáme si vzorek odpadní vody.
  3. Navrhneme vhodné technologické řešení (= konfigurace zařízení) a v laboratoři výrobce ověříme, že odpadní vodu lze zpracovat do požadovaného stavu.
  4. Zákazník od nás dostane nabídku a laboratorní zprávu, ze které jsou patrné parametry odpadní vody, destilátu a koncentrátu.
  5. Dohodnutí obchodních podmínek a zadání výroby.
  6. Dodání zařízení, jeho instalace a uvedení do provozu, zaškolení uživatelů.
  7. Následuje záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a spotřební chemie, telefonická podpora v ČJ.

Kontaktujte nás a řekneme vám více

Protože je většina našich dodávek individuálních, naleznete na těchto stránkách pouze nástin možných řešení. S konkrétními technickými dotazy nebo žádostí o nabídku se na nás bez váhání obraťte.

Kontakt na nás je zde