Odparky s mechanickou kompresí par H2O

Vakuová destilace se etablovala jako nejhospodárnější metoda zpracování průmyslových odpadních vod rozmanitého původu a poskytuje skutečnou alternativu vůči likvidaci (vyvážení) a jiným způsobům zpracování. Díky naší inovativní špičkové technologii VACUDEST můžete oddělit čistou vodu od Vaší průmyslové odpadní vody. Tak snížíte objem odpadních vod a tím Vám dramaticky klesnou náklady na jejich likvidaci. Upravená voda může být opětovně použita ve výrobě, čímž bude Vaše výroba téměř bez odpadních vod. Tímto přispíváte k udržitelnému využívání zdrojů čisté vody a investujete do čisté budoucnosti.

Princip fungování odparky H2O (obchodní označení VACUDEST) je nejlépe vidět z následujícího obrázku:

Princip fungování odparky s mechanickou kompresí par

V zařízení VACUDEST není použit žádný topný element. Naopak je využita několikastupňová rekuperace tepelné energie. Mimo jiné i proto je jeho provoz mimořádně hospodárný.

Přes 30 let nepřetržitého vývoje přináší zákazníkům mnohá pokročilá řešení, která jinde nenajdete. Například náš patentovaný kondenzační stupeň ClearCat umožňuje snížení ukazatele CHSK až o 99 procent.

Obsluha zařízení je nenáročná, jeho provoz je plně automatický.

Oblasti použití

Zařízení VACUDEST dává vynikající výsledky zejména při nasazení v těchto průmyslových odvětvích: Výroba a zpracování kovů, výroba dopravních prostředků, letecký průmysl, strojírenství, elektrotechnika, zpracování odpadních vod.

Typy odpadních vod, které jsou zařízením VACUDEST s úspěchem zpracovávány, uvádíme níže. Seznam není vyčerpávající, ukazuje nejčastější použití.

Odpadní vody s oleji

  • Použitá chladící emulze
  • Dělící emulze z tlakového lití
  • Oplachová voda z čištění/odmašťování dílů
  • Oplachová voda ze zkoušky trhlin
  • Oplachová voda z čištění obalů – kontejnerů

Odpadní vody s oleji - ukázka odparky

Odpadní vody se solemi

  • Oplachová voda z galvanických procesů
  • Oplachová voda z omílání
  • Oplachová voda z povrchových úprav před lakováním
  • Oplachová voda z moření nerezu
  • Průsaková voda ze skládek

Odpadní vody se solemi - ukázka odparky

Kontaktujte nás a řekneme vám více

Protože je většina našich dodávek individuálních, naleznete na těchto stránkách pouze nástin možných řešení. S konkrétními technickými dotazy nebo žádostí o nabídku se na nás bez váhání obraťte.

Kontakt na nás je zde