Nízkoteplotní odparky Eco-Techno

Odparky Eco-Techno používají jiné technologické řešení než odparky H2O. Použité technologické řešení umožňuje zpracovávat kritické odpadní vody, např. s vysokým obsahem chloridů a fluoridů a dosáhnout vyšších stupňů zahuštění koncentrátu.

Pracují při výrazně sníženém tlaku (cca. 50 mbar) a velmi nízkých teplotách (podle typu již od 35 °C). Podle svého určení obsahují buď kombinaci vakuové čerpadlo – tepelné čerpadlo nebo mohu využívat dostupný externí zdroj tepla (horká voda, pára). Odparky mohou být i vícestupňové, pokud je vaší odpadní vody opravdu hodně. Oba tyto typy odparek pracují v plně automatickém režimu.

Funkční princip nízkoteplotní odparky s tepelným čerpadlem:

Funkční princip nízkoteplotní odparky s tepelným čerpadlem

Funkční princip vícestupňové odparky, poháněné externím zdrojem tepla:

Funkční princip vícestupňové odparky, poháněné externím zdrojem tepla

Kromě toho existují v nabídce Eco-Techno i tzv. krystalické odparky (také pracují s kombinací vakuové čerpadlo – tepelné čerpadlo). Ty mohou koncentrát zahustit až do podoby sušiny. Tento typ odparek funguje většinou v poloautomatickém režimu, kdy vyprázdnění odpařovací nádoby může probíhat manuálně. Krystalické odparky se obvykle zařazují jako poslední článek v procesu zpracování odpadní vody, například za jinou odparku. Výstupním odpadem je pak sušina, kterou je možno zlikvidovat ve spalovně. A nebo také cenná druhotná surovina (například kalící sůl).

Krystalická odparka pro vysoce koncentrovaná média:

Krystalická odparka pro vysoce koncentrovaná média

Oblasti použití

Strojírenství, ocelářství
Olejové emulze, omílání, čistící lázně, kyseliny.

Povrchové úpravy hliníku
Odpadní vody z leštění, chromování, eloxování, moření, lakování, čištění.

Povlakování a pozinkování
Získávání kovů jako druhotných surovin (chrom, nikl, měď) z použitých procesních lázní, oplachy z pryskyřic, krystalizace solí.

Kalení
Získávání kalících solí z oplachových lázní.

Nakládání s odpady, provoz skládek
Průsaky ze skládek, slané vody, vody smíšeného složení, retentát z procesů reverzní osmózy.

ZLD (Zero liquid discharge) – „Továrna bez odpadních vod“ 
Retentát z procesů reverzní osmózy, procesní voda z elektráren, odsíření vody, oplachy z pryskyřic, koncentráty z jiných typů odparek, odpadní voda v chovech hospodářských zvířat.

Kosmetika, zpracování rostlinných výtažků
Zahušťování extraktů nebo roztoků na bázi alkoholu, vody z různých procesů čištění.

Farmacie, chemie
Vody z čištění, procesní vody citlivé na teplotu.

Potravinářský průmysl
Oplachové vody a vody z čištění, zahušťování cukerných a solných roztoků, zahušťování enzymů, obohacování vinného moštu nebo aromatických látek.

Kontaktujte nás a řekneme vám více

Protože je většina našich dodávek individuálních, naleznete na těchto stránkách pouze nástin možných řešení. S konkrétními technickými dotazy nebo žádostí o nabídku se na nás bez váhání obraťte.

Kontakt na nás je zde