Řešení na míru

Společnost WIGOL® má ve svém výrobním sortimentu až nečekaně velké množství chemických směsí, cílených na nejrůznější specifické potřeby průmyslových zákazníků, podnikajících v rozmanitých oborech. Drtivou většinu aplikací je možno s úspěchem řešit existujícími výrobky.

Pokud je přesto zákazníkův problém natolik ojedinělý, že stávající výrobní program společnosti nenabízí uspokojivé řešení, společnost je ochotna vyvinout a namíchat chemickou směs zákazníkovi doslova na míru. Pochopitelně je to možné jen v případě, že zákazník objednává přiměřený roční objem.

Máme za to, že takový přístup je opravdu ojedinělý. Jsme přesvědčeni, že zejména zákazníci se složitými případy čištění dílů ve výrobě a nebo i čištění samotných zařízení pro čištění nebo povrchovou úpravu u nás najdou vhodné řešení.

© 2016

Kulstof s.r.o.