Srovnání jednotlivých typů odlakovacích zařízení

Kdo provádí chemické odlakování, může k tomuto účelu použít nejrůznějších zařízení. Volba typu odlakovacího zařízení závisí na velikosti odlakovaných dílců, četnosti využití zařízení, požadovaných investičních a provozních nákladech a dalších faktorech.

Ať už je konkrétní technické provedení zařízení jakékoli, vždy se dá přiřadit k jednomu z níže uvedených typů. Mají tyto klíčové vlastnosti:

Ponorové zařízení

 • vana s odvětráváním; s promícháváním nebo bez promíchávání lázně
 • přímý nebo nepřímý ohřev lázně
 • nízké pořizovací náklady
 • použitelné odpěňovače: pěnivé i nepěnivé

Postřikové zařízení

 • uzavřené zařízení s odvětráváním
 • přímý nebo nepřímý ohřev lázně
 • rotační koš
 • postřikový tlak 2-10 bar
 • vyšší pořizovací náklady
 • použitelné odpěňovače: pouze nepěnivé
 • při použití rozpouštědlových odlakovačů je třeba dbát na bod vznícení

Ultrazvukové zařízení

 • ponorová technologie podporovaná ultrazvukovým generátorem
 • velmi vysoké pořizovací náklady
 • použitelné odpěňovače: pěnivé i nepěnivé

© 2016

Kulstof s.r.o.