Rozpouštědlové odlakování

Odlakovače postavené na bázi rozpouštědel obsahují kromě snadno biologicky odbouratelných organických rozpouštědel (bez obsahu halogenů) také anorganické urychlovače odlakovacího účinku. Jejich bod vzplanutí se pohybuje mezi cca. 95-165 °C. Vyrábějí se s parafínovou krycí fází nebo bez ní. Výrobky s parafínovou krycí fází nejsou určeny pro postřiková a ultrazvuková zařízení, ani pro ponorová zařízení s nuceným oběhem média (promícháváním lázně).

Velkou výhodou odlakovačů na bázi rozpouštědel je, že se (většina z nich) dá použít i tzv. za studena, což znamená při pokojové teplotě - odpadá tak nákladné a někdy i technicky komplikované zahřívání odlakovací lázně.

Řada výrobků: Stripal
Použitelné pro materiály: ocel, hořčíkové, hliníkové a zinkové slitiny a barevné kovy
Použitelné pro laky: PUR, polyester, 2K-polyester/epoxid, akrylát a KTL (kataforéza)
Aplikační teplota: podle typu odlakovače a jeho použití, cca. od 25 °C až do 150 °C
Koncentrace při nasazení: odlakovače se používají výhradně koncentrované (bez ředění vodou)
Poznámky:
  • odlakovače na bázi rozpouštědel lze vhodným technickým zařízením destilovat a použít je opakovaně
  • (fosfátová) konverzní vrstva na povrchu materiálu je po odlakování zachována

 

© 2016

Kulstof s.r.o.