Chemické směsi - Foster Chemicals

V nabídce máme několik řad chemických odlakovačů pro profesinální použití v průmyslu, lišících se podle způsobu použití (za tepla/za studena), složení směsi (vodný-alkalický, kyselý, rozpouštědlový základ) a vhodné aplikace (odlakované materiály a laky).

Pro všechny nabízené odlakovače platí:

  • mají snížený obsah NMP (< 5 %)
    tuto substanci bude od 05/2019 zakázáno používat - v nabídce máme již nyní odlakovače zcela bez obsahu NMP
  • neobsahují halogeny
  • nejsou klasifikovány jako toxické.

Na stránce Úvod se dočtete podrobnosti o výrobci a o obchodním balení výrobků.

V dalších položkách menu ve stručnosti představujeme naši nabídku. Skutečná nabídka je rozsáhlejší, omezujeme se na základní vlastnosti jednotlivých výrobních řad odlakovačů. Jsme totiž přesvědčeni, že odlakovač se prostě nedá koupit "po internetu". Pokud máte o chemické odlakování vážný zájem - ať již zamýšlíte ve svém provozu odlakování zavést zcela nově nebo se z různých důvodů poohlížíte po vhodné náhradě stávajícího způsobu odlakování, kontaktujte nás. Rádi pro Vás nalezneme vyhovující řešení.

© 2016

Kulstof s.r.o.