Funkční princip

Naše pokroková technologie je založena na jednoduchém principu odloučení cizorodých látek z vody díky rozdílnému bodu varu. Průmyslová odpadní voda se odpařuje. Všechny látky, které mají vyšší bod varu než voda, zůstávají v odpařovacím zbytku (koncentrát). Sem patří těžké kovy, soli, ale také oleje, tuky nebo tenzidy. Vzhledem k tomu, že voda se odpařuje, objem odpařovacího zbytku činí jen 0,5 – 5% původního objemu odpadní vody. Stoupající pára prakticky neobsahuje nečistoty. Po kondenzaci může být opětovně využita ve výrobním procesu.

Některé látky nemohou být tímto způsobem kompletně odloučeny. Proto je destilát z běžných odparek obvykle zakalený a tak nízké kvality, že je třeba jej ještě následně upravit. Intenzivní vývoj v posledních letech nám umožnil dosáhnout se zařízením VACUDEST ve srovnání s konkurenčními výrobky křišťálově čistého destilátu podstatně vyšší kvality. Například náš patentovaný kondenzační stupeň ClearCat umožňuje snížení ukazatele CHSK až o 99 procent.

V zařízení není použit žádný topný element. Naopak je využita několikastupňová rekuperace tepelné energie. Mimo jiné i proto je jeho provoz mimořádně hospodárný.

Originální video, vysvětlující funkci zařízení VACUDEST můžete shlédnout zde (zapněte si zvuk a klikněte na obrázek podle jazyka německy/anglicky). Video se otevře na nové stránce. Trvá přibližně dvě minuty:

© 2016

Kulstof s.r.o.