Povinně zveřejňované údaje

Osvědčení podle zákona o odpadech

Firma: Kulstof s.r.o.

Sídlo: Strojírenská 259/16, 155 21  Praha 5 - Zličín

IČ: 04354907

DIČ: CZ04354907

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246295

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 28. srpna 2015

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Společnost je plátcem DPH.

Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle zákona o odpadech, pod č. EK-F05180001.

© 2016

Kulstof s.r.o.