Automatická odlakovací zařízení Fostrip a Fospül

Společnost Foster Chemicals GmbH nabízí vedle svých osvědčených chemických směsí – odlakovačů, odrezovačů a prostředků pro pasivaci také odpovídající zařízení v podobě takzvaných automatických postřikovačů.

Přednosti

Automatické odlakovací zařízení FostripOdlakování v našem zařízení je výrazně rychlejší než v jednoduché ponorové vaně, protože při něm spoluúčinkuje mechanika – postřikový tlak na díly spolu s jejich rotací v koši.

Zařízení je koncipováno jako uzavřené, takže okolní vzduch není nasycován výpary z odlakování. Zařízení mají jen velmi malé nároky na prostor – jsou velmi kompaktní.

Nabízíme dva typy zařízení podle účelu použití:

  • řada Fostrip pro chemické odlakování
  • řada Fospül pro oplachy, odrezování a pasivaci

Funkční princip

Odlakovací směs (odrezovací, pasivační směs) je ze zásobní nádrže nasávána čerpadlem přes filtr a tryskami je rozstřikována na díly určené k odlakování (resp. odrezení či pasivaci). Díky rotaci koše jsou díly postřikovány ze všech stran.

Odlakování nastává díky chemickému účinku odlakovací směsi, podpořenému postřikovým tlakem.

Odlakovač je následně filtrován a odtéká zpět do zásobníku. Díky tomu může být odlakovač v uzavřeném okruhu používán tak dlouho, dokud se jeho schopnost nevyčerpá.

Zařízení má časový spínač a doba odlakování tak může být libovolně nastavena. Stejně tak může být nastavena i teplota odlakovacího média.

Všechny části zařízení, které přicházejí do styku s odlakovačem, jsou provedeny z nerezové oceli (1.4301) a těsnění jsou rovněž odolná vůči použitým chemikáliím.

Základní parametry zařízení

max. zatížení koše: 200-550 kg
pracovní teplota: 0-120 °C (Fostrip)
0-75 °C (Fospül)
obsah nádrže: 170-340 l
napájecí napětí: 400 V
celkový příkon: 13,0-22,5 kW (Fostrip)
7,1-14,2 (Fospül)

Automatické odlakovací zařízení Fostrip

 

© 2016

Kulstof s.r.o.