Péče o odlakovací lázeň

Pod pojmem péče o odlakovací lázeň rozumíme odlučování pevných látek - kalů (zejm. zbytky rozpuštěných laků a reakčních produktů) z lázně. Taková péče je nezbytná, chceme-li zachovat odlakovací schopnost lázně co nejdéle a zároveň při pokud možno konstatní účinnosti (rychlosti odlakování). Nabízejí se v zásadě tři přístupy, odlišující se jak svým účinkem, tak také svými pořizovacími náklady a technickou náročností provedení:

Sedimentace

 • zachytávání kalu v odlakovací vaně nebo ve zvláštní usazovací nádrži
 • střední účinnost
 • vysoká účinnost při delší době usazování a při vyšší teplotě okolí
 • nízké pořizovací náklady
 • snadno technicky proveditelné opatření

Filtrace

 • uzavřené filtrační zařízení (fitrační modul nebo filtrační lis - "kalolis"); na obrázku vpravo je vidět vnitřek filtračního modulu s vytvořenými typickými "filtračními koláči"
 • nízká až vysoká účinnost - závisí na kvalitě filtrů, míře zanesení filtrů kalem a na typu kalu
 • střední až vysoké pořizovací náklady
 • technicky náročné opatření

Odstřeďování

 • odstředivka (centrifuga)
 • nízká až vysoká účinnost - velmi závisí na velikosti kalových částic
 • velmi vysoké pořizovací náklady
 • technicky vysoce náročné opatření

© 2016

Kulstof s.r.o.